Hướng dẫn Google AdWords Editor
Công cụ

Hướng Dẫn Sử Dụng Google AdWords Editor Cơ Bản

Chào mừng anh chị đến với bài học đầu tiên trong series hướng dẫn sử dụng Google AdWords Editor cơ bản.

Trong video 01 này mình sẽ giới thiệu qua về Google AdWords Editor và những lợi ích của nó. Anh chị cũng sẽ biết được cách setup phần mềm và đồng bộ các chiến dịch của mình từ trên tài khoản xuống phần mềm như thế nào

Bình luận

Cookies giúp chúng mình cung cấp dịch vụ cho anh chị. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng mình, anh chị đã đồng ý cho chúng mình sử dụng cookies. Đã hiểu Đọc thêm